A Gervai Kft által üzemeltetett Web áruház általános szerződési feltételei

 Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

I.)

 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltató és tárhelyszolgáltató

1.) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltató eladó adatai:

a.) név:                                          Gervai Kft.

b.) székhely:                                 2093 Budajenő Sport utca 31.

c.) cégjegyzékszám:                     13 09 155005

d.) nyilvántartó cégbíróság:         Pest- Megyei Törvényszék Cégbírósága

e.) adószám:                                 23853050-2-13

f.) ügyvezető:                               Gervai János

g.) elektronikus elérhetőség:       gervaijanos@gmail.com

h.) telefon:                                    +36-70-205-4446

i.) bankszámlaszám:                     Gervai Kft. CIB Bank

10700206-67162684-51100005

2.) A tárhelyszolgáltató adatai:

a.) név:                                          Dotroll Kft

b.) üzemeltető:                             1101 Budapest, Expo tér 5-7. (Albertirsai út 5-7.)

c.) email cím:                               support@dotroll.com

d.) telefonszám:                            +36-1-432-3232;

3.) Eladó a székhelyén üzletet nem működtet.

4.) Fogalmak:

a.) Felek: Eladó és Vevő együttesen.

b.) Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

c.) Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.

d.) Honlap: https://www.gervaijanos.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül.

e.) Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.

f.) Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

g.) Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

h.) Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi.

i.) Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

j.) Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy.

k.) A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás.

II.)

 Az általános szerződési feltételek hatálya

1.) Jelen általános szerződési feltételek hatályosak az elektronikus kereskedelmi szolgáltató eladó és a fogyasztónak minősülő vevő között a Web áruházon keresztül történő vásárlás alkalmával létrejött adásvételi szerződésre.

2.) A fogyasztónak nem minősülő vevővel létrejött adásvételi szerződésre a Ptk. rendelkezései az irányadók.

III.)

 A termékek ára

1.) A termékek ára magyar forintban értendők és tartalmazzák a mindenkor hatályos ÁFA törvény szerinti általános forgalmi adó összegét.

2.) Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk.

3.) Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a webáruházban a termékek mellett találnak. A termékek egységárai (borok esetében az 1 palackra kiszámolt bruttó ár) a termékleírásban láthatók. Az árak magyar forintban értendők, bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák, azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. A szállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt megtalálható. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

IV.)

Fizetési módok

1.) A megvásárolt áru ellenértékét a vevő a következőképpen egyenlítheti ki:

a.) bankkártyával történő fizetéssel,

b.) a megadott bankszámlára történő előre utalással,

b.) utánvéttel-

2.) A vevő az áru ellenértékét a pro-forma számla számára való hivatkozással utalja át.

3.) Banki előre utalás csak a pro-forma számla kézhezvétele után lehetséges.

V.)

 A vásárlás menete, a rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

 A.) Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

1.) Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

2.) Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés az Ön által tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre.

 3.) Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

4.) A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

5.) A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek. A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak.

6.) A kiválasztott terméket a vevő a kosárba helyezi. A kosár tartalmának módosítására, a megrendelés véglegesítése előtt bármikor lehetőség van.

7.) A megrendelés véglegesítése előtt a vevőnek meg kell adni a honlapon kért adatok közül legalább a következőket:

 

a.) név

b.) szállítási cím

c.) email cím

8.) A fenti adatokon túlmenően a további adatok megadása önkéntesen történik.

9.) A vásárlói adatok megadását követően a vevő kiválasztja a fizetési módot.

10.) Előre utalás választása esetén az eladó a vevő által megadott email címre egy pro-forma számlát küld.

B.) Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért

1.) Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett).

2.) Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

3,) Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani.

4.) Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

C.) Eljárás hibás ár esetén

1.) A megrendelés kézhezvételéről eladó egy automatikus visszaigazolást küld e-mailben.

2.) Az automatikus visszaigazolás nem jelenti a megrendelés elfogadását és a szerződés létrejöttét.

3.) Előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt – hibás ár szerepel a honlapon. Hibás ár esetén a megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni.

4.) Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés közöttünk.

5.) Hibás áron történő Ön általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az Eladó munkatársa felhívja az Ön figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Ön a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.

D.) A szerződés létrejötte

1.) A szállítási adatok és a fizetési mód kiválasztása után a vevő a befejezés/megrendelés/elküld gombra kattintással véglegesíti a megrendelést.

2.) A vevő befejezés/megrendelés/elküld gombra kattintással vevő kifejezetten elfogadja a Web áruház általános szerződési feltételeit és adatvédelmi nyilatkozatát.

3.) A megrendelés elküldését követően a szállítási cím módosítására csak kivételesen van lehetőség.

4.) Eladó a megrendelés beérkezését követően, amennyiben a megrendelt áru a kért mennyiségben rendelkezésre áll, elektronikus levélben haladéktalanul elküldi a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást vevőnek.

5.) A felek között a szerződés a megrendelésnek az eladó által történő vissza­i­ga­zo­lá­sá­val jön létre.

6.) A felek között a Web áruházon keresztül létrejött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, az nem kerül iktatásra, ezért az utólagosan nem hozzáférhető.

7.) A szerződő felek között a kapcsolattartás nyelve a magyar.

8.) A megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg eladó tájékoztatja vevőt arról, hogy a megrendelt árut a fuvarozónak átadta, továbbá tájékoztatja a fuvarozó elérhetőségéről, valamint a kiszállításának várható idejéről.

9.) Részleges érvénytelenség: Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai hatályban maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek

VI.)

 Szállítás

1.) A megrendelt áru személyes átvételére nincs lehetőség.

2.) Utánvét esetén a fuvarozást végző cég munkatársánál készpénzben, vagy bankkártyával lehet fizetni.

3.) A fuvarozó cég az árut a megrendeléskor megadott címre kézbesíti.

4.) A kiszállítás költségei a vevőt terhelik.

5.) Életkor ellenőrzés: A weboldalon kínált alkohol tartalmú termékekre vonatkozó megrendeléseket csak 18 év feletti megrendelő esetén tudjuk teljesíteni. A házhozszállítást végző futár kétség esetén a megrendelő életkorának igazolását kérheti, 18 év alatti személynek alkoholos italt tartalmazó csomagot nem adhat át.

VII.)

 Regisztráció

1) A további vásárlások megkönnyítése, illetve a hírlevére való feliratkozás céljából lehetőség van arra, hogy a vevő regisztrálja magát a Web áruházba.

2.) Fogyasztó regisztráció esetén a vevő megadja:

a.) családi és utónevét,

b.) lakóhelyét,

c.) a kapcsolattartó személy

ca.) elektronikus elérhetőségét;

cb.) telefonszámát,

3.) Továbbá szükséges megadni egy jelszót, amelynek segítségével a megrendelő a regisztrációt követően be tud lépni a honlapra.

 

4.) Fogyasztónak nem minősülő személy regisztrációja esetén a regisztrációhoz szükséges adatok a következők

 

a.) családi és utónév / cégnév

b.) lakóhely / székhely

c.) egyéni vállalkozói szám / cégjegyzékszám,

d.) a számlázáshoz szükséges adószám

e.) a kapcsolattartó személy

ea.) elektronikus elérhetőségét;

eb.) telefonszámát,

VIII.)

 Elállás

1.) A fogyasztónak minősülő vevő a megvásárolt termék kézhezvételét követő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

2.) A fogyasztónak minősülő vevő ezt a jogát az áru átvételét megelőzően is gyakorolhatja.

3.) A fogyasztónak minősülő vevő a szerződéstől való elállási szándékát egyértelmű erre irányuló nyilatkozattal teheti meg, ehhez felhasználhatja a honlapról is letölthető, vagy a jelen ÁSZF mellékletében található mintát is.

4.) Nem illeti meg a vevőt az elállás joga olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

5.) Az elállásról szóló nyilatkozatot az eladó székhelyére postai úton, vagy ez elektronikus levelezési címére emailben lehet elküldeni.

6.) Az elektronikus úton megküldött elállási nyilatkozatról eladó haladéktalanul visszaigazolást küld vevőnek.

7.) A vevő az elállást követő legkésőbb 14 napon belül köteles a megvásárolt árut az eladó címére visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a vevő a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket eladó címére.

8.) A 14 napos határidő elmulasztása esetén eladó nem köteles az elállást tudomásul venni.

9.) A visszaküldés költsége a vevőt terheli.

10.) Eladó csak az eredeti az árut akkor köteles visszavenni, ha az

a.) sértetlen

b.) hibátlan

c.) ép

d.) karcolásmentes

e.) elszíneződéstől mentes

f.) szagmentes

g.) tiszta, szennyeződéstől mentes

h.) eredeti csomagolással rendelkezik (nem szakadt, nem ázott csomagolás, normál felbontással járó sérülésen túl nincs további sérülés)

11.) Eladó a visszaküldött áru kézhezvételét követően legkésőbb 14 napon belül visszatéríti vevő részére az áru vételárát.

12.) A vételár visszatérítése abban a formában történik, amelyben a vételár kifizetése történt. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat

IX.)

 Kellékszavatosság

1.) Eladó a Web áruházában nem árul az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikket.

2.) Vevő az eladó hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

3.) Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, közölni eladóval.

X.)

 Viták, panaszok

1.) Eladó mindent megtesz azért, hogy a vevő felmerült problémáját a lehető legrövidebb időn belül, mindkét fél megelégedésére megoldja.

2.) Amennyiben vevő a felajánlott megoldással nem ért egyet, vagy panasza nem nyert orvoslást, akkor panaszával a következő testületekhez fordulhat:

a.) a vevő lakóhelye szerint illetékes kereskedelmi és iparkamara békéltető testülete, vagy

b.) eladó székhelye szerint illetékes Keskedelmi és Iparkamara békéltető testülete 1119 Budapest, Etele út 59-61.

c.) a fogyasztó lakóhelye, illetve eladó székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, amelynek elérhetőségei megtalálhatók a https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag oldalon.

 

3.) A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

 

4.) A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

XI.)

 Egyéb rendelkezések

1.) Szerződésszegés esetén eladó csak a szerződéseknél tipikus, előre látható és ténylegesen bekövetkezett károkért vállal felelősséget. Eladó részéről megfelelő, szerződésszerű teljesítésének minősül, amennyiben a termék a honlapon vagy a használati útmutatóban szereplő tájékoztatáshoz képest kedvezőbb, előnyösebb paraméterekkel rendelkezik.

 

2.) Eladót semmilyen felelősség nem terheli amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a vásárló által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt következett be.

 

3.) Eladó nem vállal felelősséget a rendszer használatából eredő károkért. Vevő az eladó Web áruházának honlapját kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy eladó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség kivételével.

 

4.) Eladó minden felelősséget kizár a honlap használói által tanúsított magatartásokért. A honlap használója kizárólagosan és teljes mértékben felelős saját magatartásáért. Eladó a jogszabályi keretek közt az eljáró hatóságokkal teljes mértékben együttműködik az esetleges jogszabálysértések felderítése érdekében.

 

5.) Szerzői jogok: A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Gervai Kft.

 

 

XII.)

 Záró rendelkezések

1.) A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog az irányadó, különösen, de nem kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

 

Kicsiben nagyot alkotni

Elmúlt már 18 éves?

Gervai János Pincészet